کشور قبرس برروی سومین جزیره دریای مدیترانه قراردارد که به دو بخش ترک نشین (شمالی) و یونانی (جنوبی) تقسیم بندی شده است که بخش شمالی آن درحاکمیت ترکیه و بخش جنوبی در حاکمیت یونان می باشند. ترک ها مسلمان و یونانی ها ارتودوکس می باشند. کشور قبرس که پایتخت آن نیکوزیا می باشد جزء اتحادیه اروپا بوده و واحد پول آنها یورو می باشد. ایرانیان جهت مسافرت به این بخش از جزیره نیاز به اخذ ویزا دارند. قبرس از تاریخ اول ماه مه 2004 به عضویت اتحادیه ای اروپا در آمده است.