معرفی وین


شهر وین پایتخت و بزرگترین شهر اتریش و نهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا است . قدم زدن در بزرگترین شهر اتریش که ملقب به شهر موسیقی است همانند قدم زمان در زمان و گردش در یک کلاس درس است.رد پای موتزارت ،بتهوون ، هایدن ،شوبرت و والتز و آهنگ هایشان را در گوشه و کنار این شهر میتوان یافت .شهر وین در دو منطقه متفاوت آب و هوایی معندل اروپای مرکزی و آب و هوای خشک پانونیان قرار گرفته است.

بزرگترین کاخ اتریش کاخ شنبرون نام دارد و از سال 2003 یکی از مکان های پربازدید شهر وین بوده است .